top of page

MOGELIJKHEDEN OM TE LEREN DENKADVISEREN:

Bovenstaand cursusaanbod is los van elkaar te volgen. Je kunt dus ook prima de Training doen zonder ook de Opleiding te hoeven volgen en andersom.

De Opleiding tot Denkadviseur

De Opleiding tot Denkadviseur is roemrucht en volstrekt uniek!

In de Opleiding tot Denkadviseur maak je je de attitude, de kennis en het vakmanschap van de Denkadviseur eigen. Deelnemers noemen de Opleiding geestverruimend en een krachtige impuls aan de eigen professionaliteit. Ze ervaren de Opleiding ook als bevrijdend in de persoonlijke levenssfeer en vaak als nieuwe fase in hun professionele ontwikkeling.

DENKADVISEREN | Belangeloos, aandachtig, verwonderd en ontstroevend

Inhoud van deze webpagina, achtereenvolgens:

 • Voor wie?

 • Drie dimensies van dit leertraject

  • Sub a. De houding​

  • Sub b. Het vakmanschap

  • Sub c. De kennis

 • Data, investering, locatie & docent-begeleiders

 • Meer info? Formulier: Brochure aanvragen en / of inschrijven

Voor wie?

Deze Opleiding tot Denkadviseur is er voor iedereen die weleens adviseert over problemen en vraagstukken in organisaties en die 'anders dan de anderen' wil leren adviseren door zich het gedachtegoed van denkadviseren eigen te maken. De leergang werkt integraal, transformatief en bevrijdend volgens oud-deelnemers. Veel oud-deelnemers geven aan dat er door de Opleiding een nieuwe fase in hun professionele leven heeft ingeluid.

In de De opleiding tot Denkadviseur maak je je de attitude, de kennis en het vakmanschap van de denkadviseur eigen. Zo ga je in deze Opleiding waarschijnlijk anders denken over wat ‘goed adviseren’ eigenlijk betekent! Deelnemers noemen de leergang kaderverruimend en een krachtige impuls aan de eigen authentieke professionaliteit. De kern van denkadviseren bestaat uit:

 • a. Belangeloos, aandachtig en gastvaardig kunnen zijn (attitude)

 • b. Specifieke verbale en mentale vaardigheden (kunde)

 • c. Inzicht hebben in het dominante denken en jargon in organisaties (kennis)


​​​​​

Deze drie dimensies vormen de inhoud van het leertraject.

matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg
hasan-almasi-nKNm_75lH4g-unsplash Copy.j
Schermafbeelding 2021-05-08 om 12.04.22.

€ 6.900,=

€ 5.700,=

Arrow

Drie dimensies van dit leertraject

Sub a: de houding

De houding en mentale vaardigheden van een denkadviseur zijn, t.o.v. de klant, bij voorkeur: belangeloos, aandachtig en verwonderd.

Een interventiekundige of denkadviseur heeft bijvoorbeeld:

 • Geen eigen belang bij een eventueel ‘resultaat’ voor de klant;

 • Geen oordeel of sympathie/antipathie voor de doelen, waarden, normen, gedragingen van de klant of diens organisatie.

 • Weinig tot geen behoefte aan waardering of bewondering door klanten of anderen, noch de behoefte om zelf steeds ‘succesvol’ te zijn.

 • De innerlijke rust tot niet-doen, tot afstand bewaren en aanwezig zijn zonder eigen prestatiedrang of andere eigen preoccupaties.

 • Een enkelvoudige, directe, ongebonden professionele werkrelatie met de klant, die zo kort duurt als strikt noodzakelijk is.

Hieraan wordt tijdens de leergang gewerkt via gerichte feedback en in zogenaamde ‘roddeloefeningen’. Dat zijn oefeningen waarin volgens een speciale methode en spelregels, niet-beoordelend wordt geroddeld over de vooronderstellingen en interpretaties in iemands ‘verhaal’, in aanwezigheid van deze verteller (deelnemer), zonder dat deze zich mag mengen in het gesprek van de roddelaars.

 

Sub b: het vakmanschap

Het vakmanschap van een Denkadviseur toont zich als een combinatie van zes vaardigheden, die in diverse oefeningen worden getraind.

 1. Als belangeloze buitenstaander aandacht geven aan het denken van de klant, zonder zich met diens probleem of doel te identificeren of bemoeizuchtig te worden.

 2. Uit het verhaal van de klant kunnen afleiden welke interpretaties voor de klant 'vanzelfsprekend' zijn en in de weg zitten, en verschillende andere zienswijzen kunnen bedenken en eventueel aanbieden.

 3. In het gesprek met de klant dicht bij de taal van de klant blijven én taalkundig ‘uit de pas lopen’. Variëren van: alles nét éven ánders zeggen, tot en met radicaal anders dan de klant het ziet en zegt - en aldus, via dit spelen met taal, andere gedachten evoceren in het denken van de klant.

 4. Samen met de klant een denkadviescontract kunnen maken (niet: knecht worden!)

 5. Afwisselend op drie denknivo’s kunnen interveniëren : probleemoplossend, kaderverruimend en bewustzijn-ontwikkelend. (mono-, poly- en metaparadigmatisch)

 6. Tijdens het adviesgesprek de klant zo nodig helpen onthechten van diens oorspronkelijke (soms lang gekoesterde, vanzelfsprekend geworden) zienswijzen, zelfbeeld (zijnswijzen), waarden en gewoonten.

Sub c: de Kennis

De kennis die nodig is voor denkadviseren bestaat vooral uit mensenkennis en het kunnen herkennen van de eigenaardigheden van het discours van management.

 

De theorie hierover en over de praktijk en filosofie van denkadviseren, wordt aangeboden in enkele korte ‘lessen’, via een bundel artikelen van de hand van de begeleiders en middels een boek.

 

Denkadviseren is vaak meer improvisatie dan een strenge professie. Het is vooral een open houding en een mentaliteit van aandacht, bescheidenheid en humor, plus een creatieve combinatie van begrip én verwondering over allerlei ‘gedoe’ in organisaties.

Data, investering & locatie

 
Wanneer?
 • Blok 1:  19 en 20 januari 2023

 • Blok 2:  16 en 17 februari

 • Blok 3:  16 en 17 maart 

 • Blok 4:   13 en 14 april

 • Blok 5:  11 en 12 mei 2023

> De blokken vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag plaats.

 

De Opleiding tot Denkadviseur duurt 10 dagen (hoofdzakelijk vijf maandelijkse blokken van twee aaneengesloten dagen). Elke eerste dag van een blok heeft een avondgedeelte. Overnachten wordt daarom aanbevolen. De Opleiding wordt gegeven aan groepen van 5 tot 15 deelnemers, met open inschrijving via een individueel intakegesprek.

 

Je investering 

Deelname p.p.: € 4.600,= (excl. 21% BTW) ALL-IN,

d.w.z.: inclusief verblijfskosten per deelnemer (incl. overnachting, ontbijt, lunch, middagsnack en driegangendiner met eerste drankje en aandeel in zaalhuur)

Locatie

Landgoed Drakenburg, Baarn. (=Midden-NL) [onder voorbehoud].

 

Docent-begeleiders

 • drs. Jorrit Stevens,

 • Dr. Edu Feltmann.

__________

Wilt u meer informatie over de Opleiding tot Denkadviseur:

De Opleiding tot Denkadviseur?
Bijvoorbeeld over de doelstelling, opzet, werkwijze, didactiek, intake, etc., dan kunt u de uitvoerige brochure aanvragen via het aanvraagformulier op deze website:

Zie hiernaast 'Vraag brochure aan'

 

Inschrijven en deelnemen?

U kunt zich gemakkelijk en snel inschrijven door u aan te melden via het inschrijfformulier. Aan elke definitieve inschrijving gaat een individueel kennismakings- en intakegesprek vooraf met de docent-begeleider(s). Die plannen we in gezamenlijk overleg in, na je inschrijving via het formulier.

Wij zien er met plezier naar uit je in De Opleiding tot Denkadviseur 2023 te verwelkomen!

Desert Storm
BROCHURE AANVRAGEN /INSCHRIJVEN
De Opleiding tot Denkadviseur 2023
Een volgende fase in je professionele ontwikkeling!
Wat wil je (klik box aan)?

Dank je. We reageren zo spoedig mogelijk.

Jorrit Stevens en Edu Feltmann - DENKADVISEURS.png
bottom of page