top of page

Mijmeren. Verwonderen. Filosoferen.

Over de Academie voor Verwondering

Onze filosofie 

“Buiten was de ‘werkelijkheid’, buiten waren straten en huizen, mensen en inrichtingen, bibliotheken en studiezalen – maar hierbinnen was liefde en gevoel, hier leefde het sprookje en de droom. En toch leefden wij in het geheel niet van de wereld afgesloten, wij leefden in gedachten en gesprekken vaak midden in de wereld, slechts op een ander veld. Wij waren van het merendeel der mensen niet door grenzen gescheiden, maar slechts door een andere manier van zien. Onze opgave is, in de wereld een eiland te verbeelden, misschien een voorbeeld, in elk geval te leven als de aankondiging van een andere mogelijkheid."

 

— Hermann Hesse, In: Demian.

De Academie voor Verwondering is een plek waar deze droom van Herman Hesse werkelijkheid kan worden, als aankondiging van een andere mogelijkheid. De Academie voor Verwondering wordt gekenmerkt door een andere manier van zien van ‘de werkelijkheid’, dat wil zeggen van een werkelijkheid die door de meesten van ons als 'normaal' wordt aanvaardt. Deze heersende werkelijkheid van werk, organisatie, management en efficiency is echter slechts een mogelijkheid, geen noodzaak, en het is ons verlangen om ons hierover te verwonderen en vrije ruimte te bieden zodat andere mogelijkheden kunnen emergeren. Dit doen (daaronder mede verstaan een 'niet-doen') we midden in de wereld, slechts op een ander veld: dat van de verwondering, de filosofie, de droom, de twijfel, de verbeelding en de kunst.

Dat veld heeft de uiterlijke vorm van een Academie, een Academie voor Verwondering - maar ook dat is het woord wellicht niet. Hierin bieden we ruimte aan organisatiefilosofie, organisatiekunst, denkadviseren, persoonsontwikkeling, leefkunst, spelen en andere manieren van anders zien, anders denken en anders doen.

 
Het lijkt van een afstandje misschien nog het meest op een opleidingsinstituut voor organisatiefilosofie, maar eenmaal binnen ontdek je dat je er weliswaar veel kunt leren, er vrije ruimte is om jezelf te ontwikkelen maar dat er maar bar weinig onderwezen wordt. In die vrije ruimte verbeelden we, samen met wie-dat-maar-wenst, in gedachten en gesprekken een eiland, als aankondiging van andere mogelijkheden. Schrijf je je in? Welkom!

Oprichters & verwonderzoekers

Organisatiefilosofie, organisatie filosofie, filosofie, Ben Kuiken

dr. Ben Kuiken

Organisatiefilosoof. Schrijver.

Zin- en zinnenmaker.

 

Verwondert zich over: 

De mens, een wonderlijk wezen.

Jorrit Stevens, filosofie, persoonlijke ontwikkeling, interventiekunde, adviesvaardigheden, training topdocenten

drs. Jorrit Stevens

Denkadviseur. (DENKADVISEREN.NL)

 

Verwondert zich over:

Adviseren bij organiseren. Wereldverbeteraars. Alles.

En nu over de schijnbare stelligheid waarmee ik beweer mij te verwonderen (en nota bene) over het hiervoor genoemde...

Verwonderzoekers

Edu Feltmann Topdocenten

dr. Edu Feltmann

Denkadviseur (DENKADVISEREN.NL)

Verwondert zich over:

Waar aandacht is, zijn regels overbodig!

Daarom (?) verwonderen mij onze taal-, denk- en levensregels, waaronder (dus?) ook deze en de beide bovenstaanden.

Persoonlijke ontwikkeling

drs. Sandra van Kolfschoten

Onderwijs Kunde & Kunst

Verwondert zich over:

Logica & Anti-Logica.

Over het in stand houden van waar we zeggen van af te willen.

Dada-achtige dingen.

Dominante orde en verleidelijke onderstromen.

Mezelf ook wel vaak. 

Marijne%20Vos%20-%20Academie%20voor%20Ve

drs. Marijne Vos

Speeladviseur

Verwondert zich over:

Hoe spel ook serieus kan zijn.

Hoe moeilijk het is om aan mijn kinderen uit te leggen wat ik doe.

Magie.

2024 Lotte.jpg

Lotte Hoogers

Ontwerpt en faciliteert bijeenkomsten

Verwondert zich over:

De ruimte die ontstaat voorbij (eerste) aannames. De collectieve creatiekracht van groepen mensen. En de ogenschijnlijk gewone dingen op een gewone dag. 

bottom of page