Leergang Organisatiefilosofie editie 2022

Leren filosoferen bij organiseren

Met verwondering leren kijken naar de organisatie, en wat zich daar allemaal afspeelt: dat is wat je doet tijdens de Leergang Organisatiefilosofie. Niet (slechts) wat oude mannen zoals Plato, Foucault, Heidegger of Nietzsche in een grijs verleden allemaal hebben bedacht en opgeschreven, maar (vooral ook) wat je zélf be-denkt en er-vaart bij het gezamenlijk filosoferen over de organisatie staat daarbij centraal.

Filosoferen is denken over denken, bijvoorbeeld denken over organisatie. Hoe denken wij eigenlijk over de organisatie? Is dat een ding? Is het een noodzakelijk kwaad? Hoe zit het met de doelen van de organisatie? Zijn dat ook jouw doelen? Hoe zit het met geweld van, in en door de organisatie? En met vervreemding?

Tijdens de Leergang Organisatiefilosofie zoek je antwoorden op deze en vele andere vragen, waarbij niet zozeer de antwoorden van belang zijn, maar vooral de zoektocht.

 

Want daar begint de verwondering. Je leert anders te denken, te kijken en te praten over de organisatiewerkelijkheid. En je ontwikkelt nieuwe perspectieven en paradigma’s op die werkelijkheid, en op de problemen waar de organisatie vol mee zit.

 

Kortom doe deze leergang als je:

1. Zélf wilt leren filosoferen

2. over organisatie (én organisaties)

3. met anderen die dat ook willen

4. op een plezierige manier

5. onder begeleiding van (zeer) ervaren praktijkfilosofen, die waar nodig, afwisselend als leerprocesbegeleider en als docent zullen optreden. 

Orgfilo plaatje mannetje.jpg

Leergang Organisatiefilosofie
2022

We schudden de boel soms flink op in de Leergang Organisatiefilosofie...

"Niet (slechts) wat oude mannen in een grijs verleden allemaal hebben bedacht en opgeschreven, maar (vooral ook) wat je zélf bedenkt en ervaart bij het gezamenlijk filosoferen over de organisatie staat daarbij centraal.

 

Denk je mee?"

 

Een mogelijk, doch niet noodzakelijk PROGRAMMA*

 

De Leergang Organisatiefilosofie bestaat uit vier modules van twee dagen:

Module I - Variëren bij interpreteren - 15 en 16 september

 

Tijdens deze eerste module rekken we eerst ons denken eens flink op (hersengymnastiek) en leer je 'denktechnieken' die ons helpen om andere perspectieven te ontwikkelen op de organisatiewerkelijkheid. Is wat we denken over organisatie de enige mogelijke manier van denken, of zijn er andere perspectieven mogelijk? Is dat organisatieprobleem waar jij zo mee in je maag zit, wel echt een probleem, of kun je er ook anders tegenaan kijken?

Filosofen van dienst**: Epictetus en Wittgenstein

 

Module II - Orgwaan - 13 en 14 oktober

Gezonde argwaan bij organisatie, ofwel orgwaan: daar draait het in deze tweede module om. Wat is ‘normaal’ in de organisatie? En hoe 'bijzonder' is dat eigenlijk? Is er ruimte binnen die bestaande orde, en waar vind je die dan?

 

Mensen weten vaak wel waarom ze doen wat ze doen in organisaties, maar niet wat dat doen doet. Trouwens, hoe zit het met macht en geweld van, in en dóór de organisatie?

Filosofen van dienst**: Foucault en Nietzsche (en misschien komt Marx ook nog wel even langs (als hij tijd heeft))

 

Module III - Organisatiekunst - 10 en 11 november

 

Kunnen we ook anders samen werken dan in een organisatie? Bijvoorbeeld door middel van kunst? Of met rituelen? Tijdens de derde module ontwikkelen we gezamenlijk meta-paradigmatische visies op de organisatie.

Filosofen van dienst**: Bergson en Kristeva

 

Module IV - Het wonder van de verwondering - 8 en 9 december

 

En opeens zie je het. Terwijl je het het minste verwacht. Gewoon tijdens een gesprek. Of terwijl je bij de koffieautomaat staat te wachten op je beurt. Daarna kun je niet meer anders dan met verwondering naar de organisatiewerkelijkheid kijken. En ben je organisatiefilosoof. Welkom tot het gilde.

Filosofen van dienst**: Thales van Milete en René Gude

*Tijdens de Leergang Organisatiefilosofie zijn de leerlingen 'de baas'. We stemmen het programma voortdurend af op de leerbehoeften en actuele vragen van de deelnemers. Geen enkele editie van de Leergang is daarom gelijk. 

**Elke dag kijkt en denkt een filosoof met ons mee. Hoe zou deze filosoof tegen deze vraag aankijken? Welk advies zou hij voor ons hebben?

par9-1280x640.jpg

 

DENKADVISEURS VAN DIENST

 

De Leergang Organisatiefilosofie is ontwikkeld en wordt begeleid door Lotte Hoogers en Ben Kuiken.

Tijdens de tweede, derde en mogelijk de vierde module zullen zij worden bijgestaan (of tegengesproken) door een gastspreker c.q. dwarsdenker.

LottePortret-1.jpg
Ben-Kuiken-3.jpg

 

INVESTERING

De investering in de Leergang Organisatiefilosofie bedraagt: € 3.450,- (excl. 21% BTW) per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief:

  • een uitgebreide syllabus met filosofische teksten, gedichten en illustraties;

  • boekenpakket (o.m. De Organisatiefilosoof);

  • interessante gastdocenten;

  • 4 x een uitgebreid diner pensant op de avond van de eerste dag van elke module.

 

Het bedrag is exclusief:

  • overnachtingskosten en ontbijt (reken hiervoor circa € 100,- per tweedaagse).

KENNISMAKING, INTAKEGESPREK EN ANNULERING

Het doorgaan van de Leergang is onder voorbehoud van het aantal deelnemers. Je ontvangt vier weken voor aanvang van de eerste module een uitnodiging voor een intakegesprek. Dat is ook het moment waarop je je inschrijving nog kosteloos kunt annuleren.

GEÏNTERESSEERD IN DEELNAME AAN

DE LEERGANG ORGANISATIEFILOSOFIE? 

  • Vul onderstaand formulier in om de Brochure van de Leergang te ontvangen.

  • Of laat ons via het formulier direct weten dat je je wenst in te schrijven of stel ons een vraag / vragen.

 

Je bent van harte welkom om te leren filosoferen over organisatie in de unieke Leergang Organisatiefilosofie!

Leergang Organisatiefilosofie
najaar 2022

Verzonden. Dank je voor je interesse!